دنیای حیوانات
  
این برنامه ها روشهای موثر و مهربانی را برای مراقبت از دوستان حیوانمان ارائه میدهند. همچنین داستانهای واقعی ارائه میشود که هوش و محبت و باوفایی حیوانات را آشکار میسازد، که قلب را تحت تاثیر قرار میگذارند.
Farm Animals
Date aired: 2 دسامبر 2011
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
Date aired: 11 نوامبر 2011
Date aired: 31 مارچ 2011
Date aired: 11 فوریه 2011
Date aired: 2 اکتبر 2010
Date aired: 18 سپتامبر 2010
Date aired: 4 ژوئن 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 28 مه 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 15 آوریل 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 19 مارچ 2010
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 21 ژانویه 2010
Date aired: 24 دسامبر 2009
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
  
Date aired: 19 دسامبر 2009
Dec 2009 | Date aired: 10 دسامبر 2009
قسمت ۱
قسمت ۲
Date aired: 5 دسامبر 2009

 
Search All Shows
 
Non Subtitle Videos
دنیای حیوانات
 
Most popular
 اتحادیه مدافعان اقیانوس: حفاظت از آبها و موجودات آنها – قسمت ۱ از ۲
 جایزه ی شفقت درخشان جهانی: بریسبین کررز گروپ - نجات دهندگان حیات وحش، قسمت ۱ از ۲
 Dr. Steven Farmer: Listening to Our Animal Spirit Guides - P1/2
 از دامدار حیوان تا ناجی آن: چری واندرسلوئیس بنیانگذار پناهگاه حیوانات مزرعه میپل فارم - قسمت ۱ از ۲ قسمت
 حیوانات به من چه می گویند: رابط مشهور تله پاتی حیوانات سونیا فیتسپاتریک - قسمت ۱ از ۳ قسمت
 دامدار خوک: گزیده ای از "انقلاب غذایی" از نویسنده ی وگان پرفروشترین کتاب ها جان رابینس- قسمت ۱ از ۳
 دکتر آیزنهارت فون لوئپر – مدافع حیوانات (به زبان آلمانی)
 آهنگ های دریا: پروژه ی اوشنیا با تریش و والی فرنکلین - قسمت ۱ از ۲
 مصاحبه با پزشک اتریشی، هلموت اف کاپلان: مدافع فعال حقوق حیوانات – قسمت اول (بزبان آلمانی)
 حفظ زندگی: گروه نجات و حقوق حیوانات از استرالیا - قسمت ۱ از ۲ قسمت