Covers interesting interviews, inspiring movies and documentaries that elevate the soul and nourish the spirit.
1234567891011 ~ 20Last
Date aired: 1 January 2012
Date aired: 31 December 2011
Date aired: 30 December 2011
Date aired: 25 December 2011
Date aired: 17 December 2011
Date aired: 13 December 2011
Part 1
Part 2
Date aired: 7 December 2011
Date aired: 6 December 2011
Date aired: 3 December 2011
Part 1
Part 2
  
Date aired: 24 November 2011
  
Date aired: 19 November 2011
  
Date aired: 18 November 2011
  
Date aired: 12 November 2011
  
Date aired: 9 November 2011
Date aired: 5 November 2011
  

  Enlightening Entertainment
 
Chèo: Lưu Bình Dương Lễ    Part 1
Part 1
Part 2
Part 3
Download    

  Văn nghệ do hội viên Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư trình diễn 
 Le Trio Joubran: Tiếng nói của trái tim Palestine (Tiếng Ả Rập) 

 
  
 
Non Subtitle Videos
 
Most popular
 "Vua và V.v. - Tập 1" Phim truyện do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và đạo diễn ra mắt lần đầu tiên trên thế giới
 Chương trình hòa nhạc "Cứu Thế Giới" từ Mông Cổ (Tiếng Mông Cổ)
 Cải Lương: Nàng Út Trong Ống Tre
 Chèo: Lưu Bình Dương Lễ
 Cải lương Âu Lạc (Việt Nam): Ngọn Đèn Tiên
 Chèo: Tấm Cám
 Cải lương Âu Lạc (Việt Nam): Hiếu Tử Tỳ Bà Cao
 Cải Lương: Thoát Vòng Tục Lụy
 Dạ tiệc Anh hùng Xanh nhất
 Phim Âu Lạc (Việt Nam): Hổ Ly Sơn Thất Thế