A Journey through Aesthetic Realms
 
Mừng Ngày Lễ Cha: Văn nghệ do hội viên Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư trình diễn   
Download   

 

  Thế giới vĩ cầm 
 Các ca khúc quốc tế dâng tặng cha 

 
  
 
Non Subtitle Videos
 
Most popular
 Diện kiến Babaji, đại thánh nhân bất tử
 Vì sao tôi ăn chay - Chuyện có thật đầy cảm hứng
 Hanbok: Trang phục truyền thống Đại Hàn qua nhiều thời đại
 Niska: Họa sĩ vẽ linh hồn
 Những khoảnh khắc đáng nhớ: Truyền Hình Vô Thượng Sư năm thứ tư
 Nhà thờ Âu Lạc (Việt Nam): Nhà thờ Phát Diệm, Thánh địa La Vang, & Nhà thờ Đức Bà
 Kỷ niệm Đệ tam chu niên Truyền Hình Vô Thượng Sư với hội viên & thân hữu
 Món ăn đặc trưng và ẩm thực truyền thống Âu Lạc: Bún Riêu Thuần Chay
 Âm nhạc dân gian miền Nam Âu Lạc (Việt Nam)
 Y phục cổ truyền Á Căn Đình