LỜI PHÁP CAM LỒ
 
Thương yêu và quan tâm là bổn phận của con người   
Phần 1
Phần 2
Phần 3


 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
 
Phổ biến nhất
 Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình: Một chọn lựa ý thức
 Địa điểm tốt cho trụ sở chính của nhà lãnh đạo, lợi ích cho hòa bình thế giới (1/2) 24 tháng 8, 2011
 Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn
 Các nhà lãnh đạo bảo tồn tương lai chúng ta: Bước tiến và ưu tiên về biến đổi khí hậu
 Thống nhất toàn cầu: Cùng nhau cứu sinh mạng
 Giải pháp cho một Địa Cầu xinh đẹp
 Bảo vệ nhà chúng ta với TÌNH THƯƠNG
 "Sức Khỏe Trẻ Em & Địa Cầu Bền Vững" Hội thảo quốc tế tại Jeju
 Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu
 Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009