LỜI PHÁP CAM LỒ
 
Thương yêu và quan tâm là bổn phận của con người   
Phần 1
Phần 2
Phần 3

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
 
Phổ biến nhất
 Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình: Một chọn lựa ý thức
 Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn
 Thống nhất toàn cầu: Cùng nhau cứu sinh mạng
 Giải pháp cho một Địa Cầu xinh đẹp
 Các nhà lãnh đạo bảo tồn tương lai chúng ta: Bước tiến và ưu tiên về biến đổi khí hậu
 Bảo vệ nhà chúng ta với TÌNH THƯƠNG
 "Sức Khỏe Trẻ Em & Địa Cầu Bền Vững" Hội thảo quốc tế tại Jeju
 Địa điểm tốt cho trụ sở chính của nhà lãnh đạo, lợi ích cho hòa bình thế giới (1/2) 24 tháng 8, 2011
 Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu
 Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009