LỜI PHÁP CAM LỒ
  
trình chiếu những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư, một nhà nhân đạo nổi tiếng thế giới, vị thầy tâm linh được tôn kính, một nghệ sĩ tài năng, sẽ truyền cảm hứng và nâng cao đời sống của quý vị.
Phỏng Vấn Với Giới Báo Chí
27 tháng 12, 1993, California, Hoa Kỳ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 18
26 tháng 4, 2011 | Ngày phát hình: 2011 Tháng 5 18
Phần 1
Phần 2
Phần 3
26 tháng 5, 1994 Đài Bắc, Formosa (Đài Loan) | Ngày phát hình: 2011 Tháng 5 14
25 tháng 5, 1994 Đài Bắc, Formosa (Đài Loan) | Ngày phát hình: 2011 Tháng 4 9
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
9 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 2 23
Phần 1
Phần 2
13 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 1 28
12 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 1 25
Phần 1
Phần 2
11 tháng 12, 2010 Cancun, Mễ Tây Cơ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 1 16
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
PHỤ ĐỀ    
22 tháng 11, 2010 Cancun, Mễ Tây Cơ | Ngày phát hình: 2011 Tháng 1 12
3.11.2010 Anh quốc | Ngày phát hình: 2010 Tháng 12 15
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
26 tháng 2, 2008 Ljubljana, Slovenia (Tiếng Slovenia) | Ngày phát hình: 2010 Tháng 9 28
Phần 1
Phần 2
11 tháng 9, 2008 | Ngày phát hình: 2010 Tháng 9 11
Ái Nhĩ Lan, August 31 tháng 8, 2008 | Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 13
16 tháng 12, 2009 | Ngày phát hình: 2010 Tháng 3 21
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Ngày phát hình: 2010 Tháng 3 13

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
LỜI PHÁP CAM LỒ
 
Phổ biến nhất
 Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình: Một chọn lựa ý thức
 Địa điểm tốt cho trụ sở chính của nhà lãnh đạo, lợi ích cho hòa bình thế giới (1/2) 24 tháng 8, 2011
 Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn
 Các nhà lãnh đạo bảo tồn tương lai chúng ta: Bước tiến và ưu tiên về biến đổi khí hậu
 Thống nhất toàn cầu: Cùng nhau cứu sinh mạng
 Giải pháp cho một Địa Cầu xinh đẹp
 Bảo vệ nhà chúng ta với TÌNH THƯƠNG
 "Sức Khỏe Trẻ Em & Địa Cầu Bền Vững" Hội thảo quốc tế tại Jeju
 Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu
 Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009