PHIM VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU
 
Ra mắt sách "Người Tình Thiên Cổ" Ấn bản tiếng Mông Cổ   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 79 MB )
Phần 2 ( 85 MB )
Phần 3 ( 96 MB )
Phần 4 ( 99 MB )
Phần 5 ( 80 MB )Kết nối liên quan
 
Ra mắt sách "Loài Hoang Dã Cao Quý" của Thanh Hải Vô Thượng Sư, ấn bản tiếng Đức & Pháp & "Những Chú Chó Trong Đời Tôi" tiếng Ba Lan (1/5) 18.10, 2009, Đức
 
Buổi ra mắt sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư “Những Chú Chó Trong Đời Tôi” và “Loài Hoang Dã Cao Quý” Ấn bản tiếng Âu Lạc (1/4) 15.08.2009 Thái Lan
 
Hội Thảo Truyền Hình Ra Mắt Sách “Nghệ Thuật Thiên Đàng” của Thanh Hải Vô Thượng Sư - 12 tháng 12, 2008 Formosa
trackback : http://suprememastertv.com/bbs/tb.php/sos_video_au/175