NGUỒN LIỆU TRƯỜNG CHAY
 
79
Meat Consumption and Cancer Risk 
78
Vegetarian Diets: Position of Dietitians of Canada and the American Dietetic Association 
77
Chất Béo Thặng Dư Trong Cơ Thể Gây Ung Thư 
76
Dinh Dưỡng Chay cho Thời Kỳ Thai Nghén 
75
Phòng ngừa & đảo ngược bệnh tim 
74
Dinh Dưỡng Chay cho Trẻ Em: Đúng từ Khởi Đầu 
73
Tiêu Thụ Thịt Đỏ Chế Biến Tăng Nguy Cơ Ung Thư Đáng Kể 
72
Sự thật về ung thư - Tiêu thụ thịt và nguy cơ ung thư 
71
Ẩm thực lành mạnh cho đời sống: Những lựa chọn thực phẩm để phòng ngừa ung thư và sinh tồn 
70
Sự tiêu thụ thịt chế biến ở Hoa Kỳ và bệnh tật 
69
Đường và các chất ngọt khác: Những thứ này có chứa thành phần động vật không? 
68
Dinh dưỡng chay cho thanh thiếu niên 
67
Nuôi trẻ em thuần chay 
66
Một trăm lẻ một lý do để ăn chay 
65
Ủng Hộ Quốc Tế Cho Ngày Không Thịt