Kính chào và hoan nghênh quý khán giả thông thái đến Khoa Học và Tâm Linh trên Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tuần này chúng ta sẽ xem xét môn võ thuật Trung Hoa cổ truyền gọi là Thái Cực Quyền và nghiên cứu khoa học hiện đại mà tiết lộ nhiều lợi ích sức khỏe của nó.

Thời xưa, nhiều động tác ảnh hưởng bởi triết lý và tâm linh được thực hành ở Trung Quốc để tăng cường sức khỏe và tăng tuổi thọ.

Gốc của Thái Cực Quyền có thể được truy nguyên trên 5.000 năm trở về những hệ thốngcổ xưa và triết lý thâm sâu này của thánh hiền trợ giúp trong sự tiến hóa của họ. Tư tưởng Khổng và Lão đóng một vai trò chính trong sự phát triển Thái Cực Quyền, với khái niệm Đạo giáo căn bản cho rằng đàng sau mọi hiện tượng và sự thay đổi vật chất có một nguyên tắc đơn nhất, hợp nhất gọi là Đạo.

Vị tổ sáng lập của Đạo giáo là Minh sư Lão Tử vĩ đại, tác giả của văn bản huyền bí Đạo Đức Kinh. Cuốn sách cổ điển này có nhiều đoạn lập triết lý căn bản của Thái Cực Quyền, bao gồm đoạn sau đây:

Chương 22 Nhường thì sẽ khắc phục; Uốn thì sẽ thẳng.

Chương 40 Trở lại là sự chuyển động của Đạo. Nhường là đường lối của Đạo.

Chương 8 Động lực cao nhất là giống như nước: Nước là cần thiết cho mọi sự sống, tuy vậy không đòi lệ phí hay tuyên bố mình quan trọng. Thay vì vậy, khiêm nhường chảy xuống bậc thấp nhất, và khi làm như vậy nó rất giống Đạo.

Chương 78 Trong thiên hạ thì không có gì yếu và nhượng hơn là nước; tuy vậy không có gì bằng nó trong việc làm mòn vật cứng và mạnh. Không có gì giống như nó. Do đó, yếu có thể thắng mạnh; nhu có thể thắng cương. Thiên hạ ai cũng biết thế, nhưng không đem ra thực hành.