email to friend  Gửi bản này cho bạn bè   Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc   In

Dữ liệu mới vào tháng 9, 2011 cho thấy rằng Vườn Quốc gia Yasuní nằm ở biên giới của Ecuador và Peru bao gồm số lượng nhiều nhất các thú hoang đa dạng trong Tây Bán cầu, kể cả con số lớn nhất các loài cây trong một mẫu tây, còn hơn toàn thể Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, với khoa học gia thúc dục bảo vệ vùng này tránh khỏi việc đề nghị đào dầu.

http://news.mongabay.com/2011/0922-hance_yasuni_map.html

Hội họp với Thủ tướng Âu Lạc (Việt Nam) Nguyễn Tấn Dũng vào hôm 27 tháng 9, 2011, cựu Bộ trưởng Canh nông của Hòa Lan, Giáo sư Cees Veerman cam kết hỗ trợ từ quốc gia ông về việc giải quyết biến đổi khí hậu qua sự chia sẻ kiến thức và kỹ thuật để giúp ổn định các tình trạng tại Lưu vực Cửu Long.

http://english.vov.vn/Home/Netherlands-helps-Mekong-delta-with-climate-change/20119/130661.vov