CANH NÔNG HỮU CƠ
 
 • Organic farming methods help rebuild and replace carbon in the soil. (A study presented by Professor John Crawford at the recent Carbon Farming Conference held in New South Wales, Australia)
 • If all tillable land were turned into organic vegetable farmland, not only would people be fully fed, but up to 40% of all the greenhouse gases in the atmosphere could be absorbed. This is in addition to the elimination of over 50% of emissions caused by livestock raising. (Rodale Institute, 2008)
 • Land used for meat production could also be returned to its natural state, which in turn helps quickly absorb vast quantities of CO2 from the atmosphere. (Netherlands Environmental Assessment Agency)
 • Changes in farming practices, such as greater efficiency in livestock farming methods and better manure management, are not sufficient to meet the UK’s 2030 goals for greenhouse-gas emissions. A reduction in meat and dairy production and consumption would more effectively mitigate global warming while improving public health and saving lives. (The Health Benefits of Tackling Climate Change.The Lancet, 2009)
 • Livestock emission reduction plans, such as providing different food sources for animals and using manure for fuel, have been found to reduce emissions only by a few percent and in fact could create more food quality and ethics problems. (a decade-long study by New Zealand’s AgResearch) Meat and dairy consumption must be reduced to significantly minimize livestock emissions. (UK Food Ethics Council Executive Director Tom MacMillan)
 • METHANE CAPTURE for energy an inadequate plan.
  • The proposal to capture methane from livestock manure in factory farms is wholly insufficient, because:
   • Most of the methane is from enteric fermentation - over three times the amount from manure.
   • The system is not often technically or cost- feasible.
   • Digester systems are implemented usually on farms that collect large amounts of liquid manure daily.
   • The many serious environmental problems caused by factory farms are still unaddressed, and more than negate any benefit from methane capture.
    • Global warming / Greenhouse gas emissions
    • Biodiversity loss
    • Excessive water, food, antibiotic and fossil fuel use
    • Air, water, soil pollution
    • Unhygienic bacteria and virus breeding grounds


 Nguồn liệu
Tin Mới Nhất
Peru cấm GMO - 2 tháng 1, 2012
Gần 1/3 đất đai nông nghiệp tại tiểu bang Sikkim của Ấn Độ là hữu cơ - 19 tháng 12, 2011
Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Dennis Kucinich giới thiệu một dự luật cấm trồng trọt ngoài trời những v…
Trồng trọt hữu cơ cho ớt, bông cải trắng, và cà chua, khi họ gặt hái số lượng lớn của vụ…
Dự án do Tây Ban Nha tài trợ giúp Tỉnh Hòa Bình ở Âu Lạc (Việt Nam) phát triển nông trại hữu …
Phương thức hữu cơ mang nhiều lợi ích cho nông dân ở Ấn Độ - 10 tháng 11, 2011
Cộng hòa Dominica thể hiện ngày càng thành công trong canh tác hữu cơ - 9 tháng 11, 2011
Sự thần kỳ của tổ chức Findhorn: Thiên đàng sinh thái trên Địa Cầu Play
Consuming grapes helps protect skin cells against skin cancer - 15 Aug 2011
Từ sau vườn đến ban công: Niềm vui thú trồng rau cải hữu cơ! Play
Địa Cầu Thanet: Quá trình nghệ thuật thủy canh của Vương quốc Anh Play
Trồng trọt bền vững: Tham quan hai trang trại hữu cơ thuần chay tại Á châu Play
Shangri-La Vườn thiên thai thuần chay Tân Tây Lan Play
Peru bans genetically modified (GM) crops - 23 Jul 2011
Australian scientists find that crop yield is improved by the presence of ants and termites in dry soil. - 14 May 2011
Xem tất cả các kết nối liên quan  
23
Peru cấm GMO - 2 tháng 1, 2012
22
Gần 1/3 đất đai nông nghiệp tại tiểu bang Sikkim của Ấn Độ là hữu cơ - 19 tháng 12, 2011
21
Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Dennis Kucinich giới thiệu một dự luật cấm trồng trọt ngoài trời những vụ mùa biến đổi di truyền - 19 tháng 12, 2011
20
Trồng trọt hữu cơ cho ớt, bông cải trắng, và cà chua, khi họ gặt hái số lượng lớn của vụ mùa - 13 tháng 12, 2011
19
Dự án do Tây Ban Nha tài trợ giúp Tỉnh Hòa Bình ở Âu Lạc (Việt Nam) phát triển nông trại hữu cơ - 10 tháng 11, 2011
18
Phương thức hữu cơ mang nhiều lợi ích cho nông dân ở Ấn Độ - 10 tháng 11, 2011
17
Cộng hòa Dominica thể hiện ngày càng thành công trong canh tác hữu cơ - 9 tháng 11, 2011
16
Consuming grapes helps protect skin cells against skin cancer - 15 Aug 2011
15
Peru bans genetically modified (GM) crops - 23 Jul 2011
14
Australian scientists find that crop yield is improved by the presence of ants and termites in dry soil. - 14 May 2011
13
A South African woman helps transform neighborhoods through organic gardening. - 12 May 2011
12
Former law offenders from Nairobi, Kenya turn their lives around with organic farming. - 29 Apr 2011
11
Organic: The Future of Farming
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
10
Changes in agriculture can protect the world’s biodiversity - 6 Jun 2010
9
US town goes veg organic for the environment - 25 Dec 2009
8
Organic farming on the rise in Peru - 13 Sep 2009
7
Organic farming takes root across all continents - 2 Aug 2009
6
India promotes organic produce farming - 19 Jul 2009
5
Organic Farming a sustainable solution
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
4
Canh tác hữu cơ tách ly thán khí trong khí quyển và dưỡng chất trong đất
3
Nghiên cứu của chính phủ Nam Hàn kêu gọi việc sử dụng đất trồng trọt hữu hiệu hơn
2
Tường trình Liên Hiệp Quốc: Canh nông hữu cơ 'có thể nuôi người Phi châu'
1
Trồng rau cải để nuôi loài người thay vì chăn nuôi thú vật
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Sự thần kỳ của tổ chức Findhorn: Thiên đàng sinh thái trên Địa Cầu (1/2)
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Từ sau vườn đến ban công: Niềm vui thú trồng rau cải hữu cơ!
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Địa Cầu Thanet: Quá trình nghệ thuật thủy canh của Vương quốc Anh
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Trồng trọt bền vững: Tham quan hai trang trại hữu cơ thuần chay tại Á châu
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Shangri-La Vườn thiên thai thuần chay Tân Tây Lan
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Organic: The Future of Farming
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Paul Roos: Eco-Friendly and Cost-Effective Organic Agriculture in South Africa (In Afrikaans)
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
South Central Farm: Planting a Garden of Life
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
 
Yoshikazu Kawaguchi’s Natural Farming Method
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
 
The Journey of a Costa Rican Farmer: From Dairy to Organic Vegetable Farming (In Spanish)
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Towards a Greener Costa Rica: From Dairy to Organic Vegetable Farm (In Spanish)
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Greening the Rooftops with Organic Produce (In Chinese)
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Promoting Organic Agriculture: The Center for Food Safety
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
No Water Required! Dry Farming in Âu Lạc (Vietnam)
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Canh tác hữu cơ 1, 2, 3
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Growing Fruits and Vegetables in Sand - One Story From Âu Lạc(Vietnam)
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Organic Farming a sustainable solution
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Chuyển tiếp về thực phẩm trong thế kỷ thứ 21
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Using Science to Save the Planet: An Interview with Dr. Vandana Shiva (In Hindi)
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Nhà nấm học Paul Stamets: Nấm có thể giúp cứu thế giới
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Nông nghiệp từ bi: Canh tác hữu cơ không cần đất
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
 
Thu hoạch nước mưa: Phỏng vân tác giả Brad Lancaster
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Trồng rau cải để nuôi loài người thay vì chăn nuôi thú vật
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
 
Grailville: Canh tác hữu cơ để cứu Địa Cầu
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2
 
Bí quyết để thành công về canh nông hữu cơ
Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  
Phần 2