Đốt cháy căn phòng   
 
Đốt cháy căn phòng  


"Ăn hoặc dùng sản phẩm động vật
giống như đốt cháy căn phòng của chính mình trong khi mình đang ở trong đó."


-  Thanh Hải Vô Thượng Sư -
Gửi bản này cho bạn bè