Băng tan Bắc Băng Dương: Phỏng vấn Tiến sĩ Greg Flato    Phần 1
 
Băng tan Bắc Băng Dương: Phỏng vấn Tiến sĩ Greg Flato   Phần 1
Phần 1
Phần 2
Gửi bản này cho bạn bè