97 hải cẩu ở hải cảng bị chết dọc theo bờ biển của các tiểu bang Massachusetts và New England - 19 tháng 10, 2011   
 
97 hải cẩu ở hải cảng bị chết dọc theo bờ biển của các tiểu bang Massachusetts và New England - 19 …  

Từ 16 tháng 10, 2011, các chức sắc ghi nhận rằng tổng số 97 hải cẩu ở hải cảng, phần nhiều trong đó là hải cẩu con một tuổi, phát hiện bị chết kể từ ngày 1 tháng 9 dọc theo bờ biển của các tiểu bang Massachusetts và New England, khoa học gia nói nhiệt độ nước gia tăng trong vùng có thể là nguyên nhân gây chết.

http://www.reuters.com/article/2011/10/05/us-usa-seals-idUSTRE7944XE20111005
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/10/06/u-s-government-joins-probe-of-mysterious-seal-deaths/
http://www.wmur.com/r/29408900/detail.html

Trong khi tìm phương cách thân thiện môi sinh hơn để giải quyết một tỷ bánh xe phế thải mỗi năm trên toàn cầu, các nhà nghiên cứu Úc từ Đại học Deakin và công ty cộng tác kỷ nghệ VR TEK Global phát triển kỹ thuật biến chế bánh xe thành bột mà không dùng hóa chất để tạo điều kiện dễ dàng cho việc tái chế thành sản phẩm nhựa mới.

http://www.deakin.edu.au/news/2011/300911tyrerecycling.php
http://www.physorg.com/news/2011-10-tyres-environmental-hazard-recycling-technology.html

Gửi bản này cho bạn bè