Khởi xướng hồi phục rừng quốc tế được khai mạc ở Đức quốc- 7 tháng 9, 2011   
 
Khởi xướng hồi phục rừng quốc tế được khai mạc ở Đức quốc- 7 tháng 9, 2011  

Khởi xướng hồi phục rừng quốc tế được khai mạc ở Đức quốc.
Một nhóm được lựa chọn gồm bộ trưởng, lãnh tụ thương mại, và bảo tồn gia quốc tế họp vào hôm thứ năm, 1 tháng 9, tại thành phố Bonn cho hội nghị hai ngày thảo luận các phương cách để hồi phục phần nào của 2 tỷ mẫu tây đất rừng trên thế giới.

Vào lúc kết thúc hội nghị, họ tuyên bố sự thành lập một liên hiệp gọi là Thử Thách Bonn và cam kết, với sự ủng hộ của hội môi sinh vô lợi nhuận là Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và hội Liên hiệp Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN), để hồi phục 150 triệu mẫu tây rừng trong các vùng khác nhau trên khắp toàn cầu.

Nói về khởi xướng mới này, cựu Thủ tướng Thụy Điển Göran Persson tuyên bố: “Hồi phục 150 triệu mẫu tây đất đai bị thoái hóa tiêu biểu cho một cơ hội hào hứng và phần lớn chưa khai thác để tạo nhiều việc làm hơn và phát triển kinh tế, trong khi cũng bảo vệ khí hậu của chúng ta.”

Chúng tôi thành thật ca ngợi các tham dự viên của Thử Thách Bonn, cho sự quyết tâm vào dự án cao quý này sẽ giúp ích cho nhiều đời sống và môi sinh. Phúc lành thay cho những cố gắng trong việc giúp hồi phục sự cân bằng với thiên nhiên mang lại an bình cho muôn loài trên Địa Cầu.

http://news.mongabay.com/2011/0902-forest_restoration_challenge.html
http://www.wri.org/press/2011/09/release-leaders-announce-global-effort-restore-150-million-hectares-deforested-land
http://zeenews.india.com/news/eco-news/alliance-formed-to-deal-with-global-warming_729808.html

Tin Bổ Sung
Các sinh học gia với Bộ Công viên và Thú hoang ở Texas, Hoa Kỳ, tường trình vào ngày 1 tháng 9, 2011 rằng khoảng 124.000 cá bị chết ngộp trong Hồ Grapevine do sóng nhiệt kéo dài khiến mức độ dưỡng khí giảm xuống quá thấp cho sự sinh tồn của cá.

http://www.upi.com/Top_News/US/2011/09/01/Thousands-of-fish-die-in-Texas-lake/UPI
http://www.chron.com/news/article/Environment-group-Fish-still-dying-in-Ga-river-2153423.php  

Như tường trình vào ngày 3 tháng 9, 2011, cư dân sống gần Hồ Orūmīyeh ở Ba Tư, một trong các hồ nước mặn trên đất liền lớn nhất thế giới, bày tỏ lòng quan tâm và yêu cầu giúp cứu hồ này, hiện đang lâm nguy vì khô cạn dần, với bụi muối sót lại gây nguy cơ cho môi sinh cũng như khiến 14 triệu người có nguy cơ phải di tản.

http://www.france24.com/en/20110903-last-ditch-efforts-save-dying-iran-lake

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14780708


Gửi bản này cho bạn bè