Tiến sĩ Rajendra Pachari, chủ tịch IPCC Liên Hiệp Quốc về tình trạng thuận lợi cho Địa Cầu: Hãy ăn chay!   
 
Tiến sĩ Rajendra Pachari, chủ tịch IPCC Liên Hiệp Quốc về tình trạng thuận lợi cho Địa Cầu: Hãy …  
SupremeMasterTV:  Từ Truyền Hình Vô Thượng Sư, câu hỏi của tôi dành cho Tiến sĩ Pachauri. Ông có lần có lời cầu xin rằng: “Xin hãy ăn ít thịt; thịt là một món gây ra rất nhiều thán khí.” Xin ông có thể giải thích với khán giả toàn cầu của đài ăn ít thịt sẽ giúp giảm hâm nóng toàn cầu ra sao?

Tiến sĩ Rajendra Pachauri, Chủ tịch Hội đồng Liên chính phủ về Khí hậu Thay đổi Liên Hiệp Quốc: Vâng, nếu quý vị nhìn vào toàn bộ chu kỳ thương mại thịt, hãy bắt đầu với sự sát sinh thú vật. Thú vật phải được giữ trong môi trường lạnh, và ngày nay đây là một doanh nghiệp toàn cầu. Chúng ta không những cần tủ lạnh tại nơi chế tạo, mà còn cần tủ lạnh ở nơi chuyên chở, và rồi tất cả thịt phải được giữ trong nhà kho rồi chuyển đến các nơi bán lẻ và tại những nơi bán lẻ, thịt lại phải được giữ trong tủ lạnh.

Người ta mua thịt, họ mua rất nhiều, mang thịt về nhà, và giữ đông lạnh trong các tủ đông càng ngày càng lớn, tại sao vậy? Vì họ cần bảo tồn thịt, và tôi thậm chí không nói về dọn sạch rừng để làm đồng cỏ nuôi gia súc. Cho nên nếu quý vị muốn lưu tâm toàn bộ kỹ nghệ đó, toàn bộ chu kỳ sản xuất thịt và tiêu thụ, điều đó vô cùng mạnh về phương diện khí thải thán khí. Do đó tôi luôn nói nếu ăn ít thịt hơn, quý vị sẽ khỏe mạnh hơn và địa cầu cũng sẽ tốt hơn.

XƯỚNG NGÔN VIÊN: Tiến sĩ Pachauri sau đó có cuộc phỏng vấn với Truyền Hình Vô Thượng Sư, chia sẻ thêm lời khuyên của ông.

Tiến sĩ Rajendra Pachauri, Chủ tịch Hội đồng Liên chính phủ về Khí hậu Thay đổi Liên Hiệp Quốc: Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp cộng đồng thế giới rất nhiều, nếu chúng ta ăn ít thịt hơn. Nhưng tôi chỉ nhấn mạnh sự thật là cả chu kỳ sản xuất thịt gây rất nhiều, về phương diện khí thải thán khí. Tôi sẽ nói: Ăn Chay, Sống Xanh và Cứu Địa Cầu. Tôi xin nói điều này với Truyền Hình Vô Thượng Sư: Xin chúc lời tốt đẹp nhất về nỗ lực của quý vị hướng về một thế giới bền vững, cám ơn quý vị.

XƯỚNG NGÔN VIÊN: Cám ơn Tiến sĩ Rajendra Pachauri và tất cả nhà lãnh đạo quan tâm về tương lai của khí hậu và môi trường thế giới của chúng tat. Mong tất cả chúng ta vươn đến nhiệm vụ giảm ảnh hưởng thán khí bằng cách chuyển sang dinh dưỡng bằng thực vật lành mạnh hơn.
Gửi bản này cho bạn bè