Rượu: Chất độc hại cho cơ thể và tinh thần   
 
Rượu: Chất độc hại cho cơ thể và tinh thần  

Chào mừng quý khán giả thiên thần, đến với Sống Vui Sống Khỏe. Rượu không những có hậu quả vô cùng phủ định đối với người uống rượu mà còn đối với người thân của họ.

Qua nhiều năm, y sĩ Hoa Kỳ đánh kính, Bác sĩ William Glatt đã tự mình chứng kiến sự tai hại to lớn do việc uống rượu gây ra cho các bệnh nhân.

Bác sĩ Glatt: Tôi là Bác sĩ Wiliam Glatt. Tôi hành nghề chữa bệnh nội khoa và bệnh nghiện rượu tại văn phòng của tôi ở Nam San Francisco, California (Hoa Kỳ).

Tôi còn là giám đốc y tế chương trình trị bệnh nghiện rượu và ma túy tại Bệnh Viện Mills-Pennisula ở Burlingame. Tôi đã làm công việc đó trong 28 năm.

XƯỚNG NGÔN VIÊN: Bác sĩ Glatt được bệnh nhân kính trọng rất nhiều nhờ thái độ tử tế, ân cần của ông. Họ gọi ông là “Bác Sĩ Ôm” vì ông ôm mỗi bệnh nhân sau khi họ đến khám bệnh.

Ông viết cuốn sách và diễn thuyết về “Sức mạnh Chữa bệnh của Tình thương” và “Việc Ôm choàng và Hệ Miễn nhiễm.” Một phóng viên Truyền Hình Vô Thượng Sư gần đây đã trò chuyện với Bác sĩ Glatt về ảnh hưởng thể chất và tâm lý của việc uống rượu và ông đã cho biết quan điểm chuyên môn của ông về vấn đề đó.

Gửi bản này cho bạn bè