Sự tăng mạnh khí mê-tan không thể giải thích đưa đến thêm nhiều lo lắng  
email to friend  Gửi bản này cho bạn bè    In
Nguồn: Carbon CommentarySự tập trung khí mê-tan tại đài thiên văn Mauna Loa. Điểm tài liệu xám là sơ kếty. Hình ảnh: NOAA.


Thứ bảy, 8 tháng 11, 2008 in Newsletter #11 by Chris Goodall

Chúng ta dường như biết rất ít về khí thải khí mê-tan hơn chúng ta nghĩ. Sau một thập niên ổn định, tập trung khí mê-tan trong khí quyển đã tăng mạnh trong 18 tháng vừa qua.

Công việc nghiên cứu lúc đầu đề nghị rằng sự tăng này đã được tập trung vĩ độ phía bắc của Bắc bán cầu và phù hợp với lượng khí thải lớn hơn sự suy giảm vật chất hữu cơ trong lớp hàn băng đang tay chảy hoặc từ sự tan chảy của băng biển Bắc Cực.

Hiện giờ kết quả này đã nảy sinh thắc mắc của việc cống bố một nghiên cứu mới cho thấy tập trung khí mê-tan đang tăng gần như ở mọi nơi. Vì khí mê-tan cần chút thời gian để khuếch tán khắp toàn cầu, công việc sau này cho thấy sự tăng trưởng khí mê-tan có thể không được trực tiếp vì khí thải tăng cường từ các nguồn sinh học.
........
........

Cuộc tranh khoa học luận về nguyên nhân gây ra sự tăng khí mê-tan rất quan trọng, bởi vì điều đó gợi ý rằng chúng ta chưa có một mô hình tốt cho những gì xác định thay đổi trong sự tập trung khí. Một trong những lo lắng chính về hâm nóng toàn cầu là cuối cùng nó sẽ kích hoạt sự phun trào hàng triệu tấn khí mê-tan từ đáy biển sâu. (Điều này thường được biết là giả thuyết ‘súng clathrate’.)

Khí độc hiện được khóa kín trong một liên kết ổn định với dòng nước cực lạnh dưới đáy đại dương. Sự tăng nhiệt độ thế giới liên tục sẽ cuối cùng khiến khí mê-tan vỡ tung từ ổ khóa hóa chất trong nước lạnh và nổi lên trên mặt biển. Điều này có lẽ đã xảy ra vào những lúc có sự hâm nóng nhanh chóng trong quá khứ xa xôi.


Trọn bài trên carboncommentary.com