TÂM TÌNH KHÁN GIẢ
 
Chủ đề :   Farewell Is Sad
Người gửi :    Mr  --------------
Thời gian :    January 3, 2012
Thành Phố :   Madaba
Quốc gia :    Jordan
Hi, I don't know what to say, I'm really speechless. there is no words can describe what I fell. Five years of all memories .........really I don;t know what to say. all what I know is that I open the the website every day and many times looking at, searching in, watching programs and cry.
it wasn't an ordinary channel, me feeling is that it was by all its staff my family, is there anyone can handle the absence of his family??!!


 
 
 

Truyền Hình Vô Thượng Sư ngưng phát hình vào ngày 2 tháng 1, 2012
Đọc Thêm...

 
VÀI NÉT VỀ ĐÀI
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
TƯỜNG THUẬT BÁO CHÍ
Newsletter
TƯỜNG TRÌNH BÁO CHÍ
THÔNG TIN và SỰ KIỆN
TÂM TÌNH KHÁN GIẢ
Quảng cáo Truyền Hình Vô Thượng Sư
GIỚI THIỆU THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
CÁC HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ và HỘI QUỐC TẾ CỦA NGÀI
LIÊN LẠC VIÊN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
Download:
  Supreme Master TV Brochure
pdf format  Tư Liệu Báo Chí Thanh Hải Vô Thượng Sư