Phần 2
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  In
Phần 1
Phần 2 ( 72 MB )

Bánh Mì Nhanh
Phó-mát thuần chay
Gà thuần chay thái lát
Xúc-xích Ý thuần chay
Xúc-xích thuần chay
½ quả bơ
Ô-liu
Cà chua phơi khô trong dầu ô-liu
Bánh mì đủ loại
Mù-tạc, tùy thích
Bún Ăn Liền
Bún ăn liền
Nước lọc nóng
Rau cải tươi, tùy thích
Xốt Maggi hay nước tương, tùy thíchGỏi Trái Cây
½ trái xoài
1 trái mảng cầu dai
2 quả lạc tiên
Dâu tây
1 trái kiwi
Xi-rô trái cây, tùy thích
Tip : If you are travelling and worried about the cutleries and plates provided being used on meat before, you may purify it by spraying vinegar mixture (50% water, 50% vinegar) on the them, rinse them and recite the holy names. Wipe them with a cloth. It is always good to bring along a small bottle of vinegar mixture anywhere you go for easy cleansing.

Bánh Mì Nhanh
1.Arrange on the plate, some (quantity as desired) olives, young gherkins, sun-dried tomatoes in olive oil, a dash of mustard (for vegan sausage dipping), vegan sausages (cut into pieces), avocado (skin, cut into pieces), vegan chicken slices (roll up each piece), vegan salami (roll up each piece) and vegan cheeses (a few pieces of small block).
2.Serve with different kind of breads.

Bún Ăn Liền

1.Put the noodle in a bowl. Add the all condiment packs provided.
2.Add hot water in the bowl, enough to cover the noodle. Or you may follow instruction provided on the packaging.
(Tip: If the noodle is a bit plain, you may add in some Maggie Seasoning Sauce or soy sauce.)
3.Cover and set aside for couple of minutes depending on the instruction given on the packaging.
4.Remove cover and serve.

Gỏi Trái Cây
1.Cut the fruits into pieces (size per desired), arrange on plate and serve.
(Tip: Add a few drops of fruit syrup to passion fruits if it is too sour.) 
 
PHIM ẢNH ĐẶC SẮC
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
MÀN HÌNH CUỘN LỜI PHÁP CAM LỒ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TÌNH THƯƠNG
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI