THÔNG BÁO KHÍ HẬU THAY ĐỔI
 
The Arctic - A greenhouse gas sink or source ?   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
( 9 MB )Kết nối liên quan
 
Phim hình Khí hậu Thay đổi SOS
 
Bangladesh - a Warning of Changes to come
 
Submerged Islands
trackback : http://suprememastertv.com/bbs/tb.php/sos_video_au/170