Hội Nghị Cứu Địa Cầu - 26 tháng 4, 2009 Hán Thành, Nam Hàn   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 144 MB )
Phần 2 ( 96 MB )
Phần 3 ( 119 MB )
Phần 4 ( 105 MB )
Phần 5 ( 123 MB )
Phần 6 ( 119 MB )
Phần 7 ( 120 MB )
Phần 8 ( 116 MB )
Phần 9 ( 105 MB )


Vào 26 tháng 4, 2009 “Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009” được tổ chức tại Hán Thành, Nam Hàn và phát hình trực tiếp trên Truyền Hình Vô Thượng Sư.

Hội nghị kịp thời và đầy thông tin này được tổ chức bởi Ông Chung Sung-Hyun, chủ tịch của Công ty Xuất bản Chungnyunsa. Công ty Xuất bản Chungnyunsa gần đây đã phát hành ấn bản tiếng Đại Hàn sách bán chạy nhất thế giới, “Những Chú Chim Trong Đời Tôi,” do Thanh Hải Vô Thượng Sư viết. Ấn bản tiếng Đại Hàn cũng tích tắc trở thành sách bán chạy nhất trong chuỗi tiệm sách lớn nhất ở Đại Hàn, Tiệm sách Kyobo.

Hơn 1700 người đã tham dự hội nghị để tìm hiểu thêm thông tin về việc làm sao để cứu địa cầu trong thời gian khí hậu thay đổi nguy cấp này. Người tham dự gồm có các công dân quan tâm, viên chức chính phủ, khoa học gia, ký giả, nhà tu hành, nghệ nhân, nhà văn, và các quan chức như Nghị sĩ Lee Seok-Hyun và Kang Chang-Il; Ông Jung Soon-Gap, giám đốc điều hành của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), là một tổ chức bất vụ lợi của Liên Hiệp Quốc; Bác sĩ Michael Bascombe, một người giao tiếp thú vật bằng thần giao cách cảm từ Úc Đại Lợi; Ông Kim Young-Gyu, ủy viên hội đồng trong Cơ quan Nhân lực Quân đội của Tỉnh Gangwon và cựu thiếu tướng của Quân đội Đại Hàn; Ông Yoon Gi-Hyun, một nhà văn và giảng viên nổi tiếng cho trẻ em; Giáo sư Choi Haeng-Sik, phó chủ tịch của Hội Pháp luật Đại Hàn và chủ tịch của Ủy ban Biện pháp Khẩn cấp cho Hâm nóng Toàn cầu; Ông Na Young-Cheol, chủ tịch Truyền hình Sinh thái và giám đốc Hội Truyền thông Đại chúng Đại Hàn; Dada Cittarainjanananda, nhà văn và thầy dạy thiền; Song Man-Gyu, một họa sĩ nổi tiếng về tác phẩm Sông Seomjin của ông; và nhạc sĩ Ông Ho-Joon Hwang.

Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã nhận lời thỉnh mời tham dự “Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009” qua hội nghị truyền hình như Vị Khách Danh Dự để chia sẻ hiểu biết sâu sắc và quan điểm của Ngài về vấn đề nghiêm trọng của khí hậu thay đổi và giải pháp hữu hiệu nhất, lối ăn không động vật.

Kính mời quý vị đón xem tái phát hình 9 phần của “Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009” tổ chức vào 26 tháng 4, 2009 tại Hán Thành, Nam Hàn.

Kết nối liên quan
 
Sống Bằng Nước Trái cây Cho Hòa Bình - 7 tháng 3, 2009 Culver City, CA, Hoa Kỳ
 
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư: SOS - Cứu Địa Cầu - 6 tháng 3, 2009 Xalapa, Mễ Tây Cơ
 
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và cựu Tổng Thống Phi Fidel Ramos Cần Làm Ngay - Cho Một Thế Giới Hòa Bình và An Toàn Hơn - 21 tháng 2, 2009 - Formosa
 
Hội Thảo “Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu: Hành Động Bây Giờ” với Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
SOS: Hội Thảo Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu - 27 tháng 7, 2008 Đông Kinh, Nhật Bản
 
Hội thảo trực tuyến với Thanh Hải Vô Thượng Sư về sự thay đổi khí hậu
trackback : http://suprememastertv.com/bbs/tb.php/sos_video_au/108

 
 
PHIM ẢNH ĐẶC SẮC
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
MÀN HÌNH CUỘN LỜI PHÁP CAM LỒ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TÌNH THƯƠNG
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI