NHÀ HÀNG CHAY DO HỘI VIÊN CỦA HỘI ĐIỀU HÀNH
 
   
Các quốc gia 8
No Lục địa
Quốc gia
8 EUROPE Anh quốc
7 EUROPE Áo quốc - BioParadies
6 EUROPE Áo quốc- Go Veggie Be Green
5 EUROPE Đức
4 EUROPE Cộng hòa Tiệp Khắc
3 EUROPE Pháp
2 EUROPE Tây Ban Nha
1 EUROPE Tây Ban Nha- Salud