GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI
 
  Giải Thưởng Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới Là Gì?
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last     

261. Chủ đề
Giải Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới Sean Penn – Diễn viên điện ảnh và nhà nhân đạo  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 12 - 30,   Thứ Sáu
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

260. Chủ đề
Giải Gương Từ Ái Sáng Ngời Thế Giới: Cứu thỏ chính đáng  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 12 - 23,   Thứ Sáu
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

259. Chủ đề
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Mama Rosy của Mễ: Luôn ở cạnh trẻ em  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 12 - 17,   Thứ Bảy

Tải xuống

( 38 MB)    
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

258. Chủ đề
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tiến sĩ Ian Clarke - Mang y tế và thay đổi đến Uganda (2/2)  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 12 - 10,   Thứ Bảy
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

257. Chủ đề
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Tiến sĩ Ian Clarke - Mang y tế và thay đổi  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 12 - 3,   Thứ Bảy
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

256. Chủ đề
Giải Gương Từ bi Sáng Ngời Thế Giới Tia Torres – Thương tha thiết chó Pitbull  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 12 - 1,   Thứ Năm
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

255. Chủ đề
Giải Gương Lãnh Đạo Sáng Ngời Thế Giới: Nam Phi - Bảo vệ hải cẩu  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 11 - 19,   Thứ Bảy
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

254. Chủ đề
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Nhân viên lâm nghiệp Lâm Viên Viên bảo vệ gấu đen Formosa  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 11 - 18,   Thứ Sáu
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

253. Chủ đề
Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Hai đàn ông Chí Lợi, Một gia đình, Nhiều mạng sống biết ơn  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 11 - 12,   Thứ Bảy
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

252. Chủ đề
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Trại SASHA - Nơi tiếp đãi ân cần nhất cho nông súc  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 11 - 11,   Thứ Sáu
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

251. Chủ đề
Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Lòng dũng cảm khiêm tốn của một cậu bé và 3 thiếu niên  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 11 - 5,   Thứ Bảy
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

250. Chủ đề
Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Chó Hero và Luna: Cứu gia đình bằng trực giác và trí thông minh  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 11 - 4,   Thứ Sáu
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

249. Chủ đề
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Connor Kindred - Nhà nhân đạo 10 tuổi  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 10 - 29,   Chủ Nhật
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

248. Chủ đề
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Hội giáo dục và chăm sóc trẻ em A Phú Hãn và Tổ chức Aschiana - vì tương lai A Phú Hãn  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 10 - 22,   Thứ Bảy
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

247. Chủ đề
Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Người can đảm, vô vị kỷ và cao thượng  
Ngày phát hình
2011 - Tháng 10 - 15,   Thứ Bảy
   

Tải xuống

   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 
 
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
Lời Pháp Cam Lồ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI