KHOA HỌC và TÂM LINH
 
Laura Eisenhower nói về việc hồi phục nữ tính thiêng liêng   


 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
 
Phổ biến nhất
 Khám phá bí mật vũ trụ với Dolores Cannon, nhà nghiên cứu tâm linh
 Tiến sĩ Jude Currivan: Những hiểu biết sâu xa về ý thức vũ trụ
 Tiến sĩ Konstantin Korotkov: Thấy điều vô hình
 Bob Dean nói sự thật về đĩa bay
 Tiến sĩ Steven Hairfield nói về những nguyên lý thiêng liêng của nghiệp quả
 Bác sĩ Jeffrey Long: Bằng chứng về hậu kiếp
 Sự sống, di truyền học và cơ học lượng tử - Thảo luận với Tiến sĩ Johnjoe McFadden
 Tiến sĩ John E. Brandenburg - Hỏa tinh chết, Địa cầu hấp hối
 Vai trò của não bộ trong tâm linh và thay đổi bản thân
 Bí ẩn Mặt trăng: Đang chờ tiết lộ