Ngày Địa Cầu của Người Thuần Chay cho Một Thế Giới Thuần Chay - 21 tháng 6,2009 California, Hoa Kỳ    Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 88 MB )
Phần 2 ( 100 MB )
Phần 3 ( 49 MB )
Phần 4 ( 86 MB )


Vào ngày 21 tháng 6, 2009, xướng ngôn viên nổi tiếng của Đài Phát thanh Thuần chay Bob Linden, khởi xướng Ngày Địa Cầu Thuần chay lần đầu tiên với lễ hội gồm “Ngày Địa Cầu Thuần chay cho Thế giới Thuần chay.”

Mặc dù Thanh Hải Vô Thượng Sư không thể tham dự như vị khách danh dự được mời do thời biểu bận rộn của Ngài, Ngài đã từ bi chia sẻ hiểu biết sâu sắc của Ngài về sự tiến bộ của xã hội về giá trị đạo đức lý tưởng qua thông điệp thâu hình đầy cảm hứng.

Các quan chức tham dự hội thảo gồm Rip Esselstyn, nhân viên cứu hỏa thuần chay và tác giả “Động Cơ Cho Lối Ăn” của Thời Báo Nữu Ước bán chạy nhất; Christine Garcia, hoạt động quyền thú vật và thuần chay, sáng lập và tư vấn trưởng của Văn phòng Luật Thú vật tại Cựu Kim Sơn; Chris Derose, nhà hoạt động quyền thú vật, sáng lập và chủ tịch của hội Cơ hội Cuối cho Thú vật, và tác giả của “Trên Gương Mặt: Từ Diễn viên đến Nhà Hoạt động Thú vật”; Joanelle Romero, người Mỹ thuần chay bản xứ và nhà chế tác đài truyền hình trên mạng Ấn Độ Hoa Kỳ đầu tiên, Đài Truyền hình Quốc gia Đỏ; và Janice Belson, giám đốc điều hành thuần chay của hội Dược phẩm Toàn cầu. Hội thảo còn được đài truyền hình KTLA tại miền Nam California tường thuật.

Kính mời quý vị lắng nghe chương trình 4 phần, tái phát hình cuộc hội thảo trực tiếp “Ngày Địa Cầu Thuần Chay cho Thế Giới Thuần Chay” tại Woodland Hills, California, Hoa Kỳ vào 21 tháng 6, 2009.

Kết nối liên quan
 
Hãy Thay Đổi - Bảo Vệ Môi Sinh - 4 tháng 6, 2009 Veracruz, Mễ Tây Cơ
 
Thuần Chay Hữu Cơ Để Cứu Vãn Địa Cầu - 3 tháng 5, 2009 Lome, Togo
 
Hội Nghị Cứu Địa Cầu - 26 tháng 4, 2009 Hán Thành, Nam Hàn
 
Sống Bằng Nước Trái cây Cho Hòa Bình - 7 tháng 3, 2009 Culver City, CA, Hoa Kỳ
 
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư: SOS - Cứu Địa Cầu - 6 tháng 3, 2009 Xalapa, Mễ Tây Cơ

 
 
PHIM ẢNH ĐẶC SẮC
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
MÀN HÌNH CUỘN LỜI PHÁP CAM LỒ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TÌNH THƯƠNG
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI