Nghiên cứu: giảm bồ hóng là một trong những cách nhanh nhất để giảm biến đổi khí hậu - 15 tháng 9, 2011  
email to friend  Gửi bản này cho bạn bè   Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc   In

Sau khi phát triển mô hình máy điện toán đầu tiên để đo lường sự hiện diện của bồ hóng thải ra từ các nguồn như máy dầu cặn và lửa đốt gỗ, Stanford Giáo sư Đại học có trụ sở ở Hoa Kỳ Mark Jacobson phát hiện bồ hóng chịu trách nhiệm cho 20% nạn hâm nóng toàn cầu, việc cắt giảm nó sẽ là cách nhanh và ít tốn kém nhất để giảm biến đổi khí hậu và để bảo vệ sức khỏe con người.

http://www.voanews.com/english/news/environment/Study-Reducing-Soot-is-Fastest-Way-to-Slow-Climate-
Change-129070528.html
http://www.bitsofscience.org/soot-policy-climate-change-2909/

Độ nhìn bị giảm do khói dày dặc từ hỏa hoạn do kỹ thuật phá và đốt của nông dân ở Nam Dương khiến phi trường Sultan Taha của Đảo Sumatra phải đóng cửa vào thứ ba, 3 tháng 9, với nhiều khu vực dân cư ở Tân Gia Ba và Mã Lai cũng bị bao phủ bởi khói.

http://www.spa.gov.sa/English/details.php?id=924555
http://www.msnbc.msn.com/id/44497602/ns/travel-news/#.Tm-XHtT-Xh4

Như được tường trình bởi Reuters vào 9 tháng 9, 2011, vài nghiên cứu gần đây tiết lộ một số liên kết đang gia tăng giữa biến đổi khí hậu và việc di cư của người dân từ Mễ Tây Cơ đến các quốc gia như Hoa Kỳ khi hạn hán và điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác khiến sản lượng vụ mùa sụt giảm và sinh kế tổn thất tại quê nhà của họ.

http://www.trust.org/alertnet/news/mexico-climate-change-drives-migration