TRẠI THÚ KHÔNG GIẾT THÚ VẬT
 
Quý vị cô đơn ?
Quý vị có muốn ai đó đối xử với mình như một vị vua không?
Quý vị có muốn ai đó thương quý vị bất kỳ lúc nào trong ngày không?
Quý vị có muốn ai đó tận tụy với quý vị hết lòng 24/7 không?
Quý vị muốn có thêm một thành viên mới trong gia đình mình không?
Quý vị muốn có một người bạn trung thành hết mực trong đời mình không?
Nuôi một thú vật!
Chó, mèo, chim, bò, ngựa, vịt, heo, gà, thỏ, gà tây, .... Hãy liên lạc với trại thú không giết thú vật ở địa phương quý vi.
   
Các quốc gia 71
No Lục địa
Quốc gia
71 EUROPE United Kingdom
70 ASIA Thụy Sỹ
69 ASIA GIA NÃ ĐẠI- Khu vực Tây Bắc,Prince Edward…
68 ASIA GIA NÃ ĐẠI - Quebec
67 ASIA GIA NÃ ĐẠI - Alberta,British Columbia,Nova Sco…
66 ASIA HOA KỲ- Utah,Virginia,Washington D.C,West Virgin…
65 ASIA HOA KỲ - Texas
64 ASIA HOA KỲ-Pennsylvania,Rhodes Island,South Californ…
63 ASIA HOA KỲ-New Jersey,New Mexico,North Carolina,Ohio…
62 ASIA HOA KỲ - Maryland,Massachusetts,Michigan,Minneso…
61 ASIA HOA KỲ- Idaho,Illinois,Indiana,Iowa,Kansas
60 ASIA HOA KỲ -Georgia,Hawaii
59 ASIA HOA KỲ( Florida )
58 ASIA HOA KỲ (Colorado,Connecticut,Delaware)
57 ASIA HOA KỲ ( California Part2 )
 1  2  3  4  5  Last