Nấu Ăn Đơn Giản & Bổ Dưỡng với Thanh Hải Vô Thượng Sư Goulash 06.03.2009   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  In
( 84 MB )
½ vegan ham
1 cup soy texture protein
2 zucchini
2 cups of diced pumpkin
½ red bell pepper
½ green bell pepper
6 cooking spoons all purpose flour
Maggi (optional)
2-3 tablespoons paprika
2 litres filtered water
½ tablespoon salt
2-3 tablespoons ground black pepper
1-2 tablespoons coriander seed powder
Mushroom seasoning (optional)
2-3 tablespoons sticky rice flour (optional: cornstarch or wheat flour)

 1. Wash and rinse the soy protein. Set aside.
 2. Dice the ham. Set aside. Do not mix together with the vegetables.
 3. Put 2 liters of water in a pot and let it boil.
 4. Meanwhile, dice all the vegetables (not too chunky) - Zucchinis, Pumpkin, Red and Green Bell Peppers. If you do not have Red/Green Bell Peppers, you may use Yellow Bell Peppers as well.
  (Tips: Green peppers deepened the soup. If you do not have green bell pepper or feel that the soup is not deepened enough, you may add some apple juice, apple or pear.)
 5. Once water is boiled, put all vegetables in the pot and cook.
 6. Add half a tablespoon of salt in the pot.
 7. Next, prepare some dumplings to go with the soup - Put 6 cooking spoons of All purpose / Plain/ Country Bread Flour in a bowl, mix enough water to the flour to form a dough. You may use a spoon to mix them.
  (Tips: Wear a mask if you are allergic to dust of flour. Avoid direct breathing in the flour.)
 8. Once the dough is formed, you may use your hand, chopsticks or a small teaspoon, nip a little chunk of dough (or any shape you prefer - like 1-2 cm size/half a flat teaspoon), and drop it into the boiling soup. Repeat till you use up all the dough. You may add some hot soup into the dough bowl so that the remaining dough sticking on the bowl maybe wash out and be added to the soup.
  (Tips: Dip the spoons/chopsticks in the hot water with the dough, the dough will drop out of it immediately)
 9. Add some Maggi Seasoning Soy Sauce into the soup if desired.
 10. Add 1 tablespoon of Paprika into the soup. You may add more if you prefer the color of the soup to be redder.
  (Tips: Hungarian Paprika is best. If not available, any sweet paprika will be fine)
 11. Add more salt if desired.
 12. Add onion if you desired but not necessary.
 13. Add 2 tablespoons of coriander seeds powder.
 14. Add in the diced vegan ham and textured soy protein.
 15. Add 2 tablespoons of Ground Black pepper (You may add more if desired).
 16. Add a little mushroom seasonings if desired.
 17. To thicken the soup (if you prefer), mix 3 tablespoons of cornstarch/rice flour/wheat flour with filtered water well till liquid batter is smooth. Add it into the soup.
  Continue cooking the soup for a total of 20 – 30mins. Longer if you prefer the vegetables to be tender and the soup is deeper in taste. You may shorten the time if you like the vegetables to be crunchier.
 18. Once the soup is boiled, simmer for a while and serve.
  Kết nối liên quan
   
  Món Quà Tình Thương Nấu Ăn Đơn Giản & Bổ Dưỡng với Thanh Hải Vô Thượng Sư Goulash 06.03.2009
   
  Món Quà Tình Thương Nấu Ăn Đơn Giản & Bổ Dưỡng với Thanh Hải Vô Thượng Sư Táo Nướng và Bánh Kếp Thơm Ngon 04.03.2009
   
  Món Quà Tình Thương Bánh Dừa Gỏi Trái Bơ Ngon
   
  Món Quà Tình Thương Điểm Tâm Phong Phú (1/2) * Xúc-xích thuần chay * Trứng tráng thuần chay * Cà chua & nấm chiên * Mứt cam & lê làm tại nhà
   
  Món Quà Tình Thương với Thanh Hải Vô Thượng Sư
   
  Món Quà Tình Thương Lễ Tình Thương * Bánh mì hình thoi nhân ‘ham’ thuần chay * Ớt chuông hình trái tim với đậu hòa lan * Trái cây đủ màu xào * Đậu hủ trái tim ngọt với quýt tươi & nho khô
   
  Món Quà Tình Thương * Lasagna mướp tây thuần chay * Bánh mì bột nguyên chất với phó-mát kem thuần chay * Gỏi cà chua & dưa leo với xốt mù-tạc Nhật
   
  Nên Nhớ Lý Tưởng Cao Thượng Của Mình (2) 10.12.2008 Họp mặt quốc tế
   
  Món Quà Tình Thương * Gỏi Hy Lạp với cà-ri nấm phó-mát feta thuần chay * Cà chua anh đào xào * Bánh mì kẹp xúc-xích thuần chay
   
  Nên Nhớ Lý Tưởng Cao Thượng Của Mình (2) 10.12.2008 Họp mặt quốc tế


   
   
  HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
  THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
  Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
  Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
  NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
  Người Sống Bằng Không Khí
  Vua và v.v.
  Lời Pháp Cam Lồ
  MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
  Constructive Scrolls
  Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
  Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
  GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI