ĐỊA CẦU: NGÔI NHÀ THÂN ÁI Nhà vô địch môi trường: Guruswamy Ananthapadmanabhan của tổ chức quốc tế Hòa Bình Xanh   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
( 36 MB )


Mr. Anantha(m): I've been a vegetarian all my life. I love vegetarian food. And I see no reason why the world can't be vegetarian. And I also see quite clearly that if the world were to be vegetarian, it would do the planet a lot of good.

HOST: Welcome, sensitive viewers, to Planet Earth: Our Loving Home. Greenpeace International, a global organization dedicated to protecting the air, water, and sky has offices in over 40 countries spanning Europe, Asia, the Pacific and the Americas.

The group's primary goals are to halt climate change, safeguard our oceans and forests, rid the world of toxic chemicals and stop the use of genetically modified organisms in agriculture.

This week we'll travel to Bangalore, India to meet the charismatic, vegetarian Guruswamy Ananthapadmanabhan, or Ananth for short, who since 2008 has been program director for Greenpeace International. Mr. Ananth is an electrical engineer by training, and also founder and former executive director of Greenpeace India.

Mr. Anantha(m): It's my responsibility to make sure that all the offices of Greenpeace across the world work together in a strategically coordinated manner to achieve the best results for the environment, for the goals we set out. So that's my, broadly my job.

HOST: Our Supreme Master Television correspondent spoke with Mr. Ananth about Greenpeace International's activities, including its work in India. We'll begin by learning about some of the notable achievements of this caring organization.

Mr. Anantha(m):  Most refrigerators in the world, at one time, used to have ozone-depleting substances in them. Today, all of them are ozone-free.

Several, companies today also make refrigerators that are ozone- friendly, but not climate-friendly. They've replaced the CFC's (chlorofluorocarbons) with HFC's (hydrochlorofluorocarbons). So but Twenty years ago Greenpeace developed something called "Green Freeze," a refrigerant that is both climate and ozone-friendly.

And we're very happy to say that today, except for one or two companies, most of the companies in the world produce Green Freeze. That's one of the big changes that we've made. The Antarctic protected area, that's a contribution that came from Greenpeace.

Stopping ocean dumping basically, that's another big thing that Greenpeace did. In the last three years, there's been a moratorium on expansion of soya cultivation in the Amazon, again something that Greenpeace did. We got a declaration that palm oil from unsustainable sources would not be bought by the big companies, again a contribution of Greenpeace.

Here in India we basically have brought in several (pieces of) legislations to deal with toxic wastes. Our aim in India here, top aim, would be the government moves away from coal as the backbone of the energy economy.

For more details on Greenpeace International, please visit www.Greenpeace.org

Kết nối liên quan
 
Ngành chăn nuôi động vật phát ra khí các-bon đen chết người
 
Sinh học đa dạng nguy hiểm: Nguyên nhân và giải pháp
 
Biến đổi khí hậu ở Phi châu: Nnimmo Bassey, Hội Thân hữu Địa Cầu Quốc tế
 
Vai trò quan trọng của đại dương đối với khí hậu toàn cầu
 
Gia tăng: Tàn phá rừng và biến đổi khí hậu ở Úc và xa hơn
 
Veli Albert Kallio: Sự liên hệ giữa thu hẹp của sông băng và thiên tai
 
Ngành chăn nuôi - Gây nguy hiểm cho sự cân bằng sinh quyển
 
Tiến sĩ Peter Raven về khủng hoảng đa dạng sinh học của Địa Cầu
 
Vùng nước chết - Sự biến mất của cá trên toàn cầu
 
Hòa Bình Xanh Ba Tây - Tầm quan trọng của việc bảo tồn đại dương

 
 
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
Lời Pháp Cam Lồ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI