THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Những bí ẩn về Kim Tinh (1/14) 29.08.2009    Phần 13
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 54 MB )
Phần 2 ( 41 MB )
Phần 3 ( 57 MB )
Phần 4 ( 47 MB )
Phần 5 ( 41 MB )
Phần 6 ( 37 MB )
Phần 7 ( 41 MB )
Phần 8 ( 53 MB )
Phần 9 ( 47 MB )
Phần 10 ( 49 MB )
Phần 11 ( 59 MB )
Phần 12 ( 56 MB )
Phần 13 ( 52 MB )
Phần 14 ( 48 MB )Kết nối liên quan
 
Thông Điệp Nhân Ái Từ Hỏa Tinh: Sống Đạo Đức & Cứu Địa Cầu - 18 tháng 1, 2009 - CA, Hoa Kỳ
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Sống một đời với lương tâm và tình thương Trích các buổi thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Chúng Ta Phải Cứu Địa Cầu Bằng Mọi Giá (1/4) Cộng tu 8.8.2009
 
Thú Vật Đóng Góp Vào Sự Lành Mạnh của Địa Cầu - Trích Đoạn Các Bài Khai Thị Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Lối Sống Của Chúng Ta Ảnh Hưởng Môi Sinh - Trích Đoạn Các Bài Khai Thị và Thảo Luận Của Thanh Hải Vô Thượng Sư