Lối Sống Của Chúng Ta Ảnh Hưởng Môi Sinh - Trích Đoạn Các Bài Khai Thị và Thảo Luận Của Thanh Hải Vô Thượng Sư    Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 54 MB )
Phần 2 ( 56 MB )
Phần 3 ( 62 MB )
Phần 4 ( 59 MB )

Với hệ thực vật và hệ động vật, phong cảnh thiên nhiên lộng lẫy, và một sinh quyển sinh thái hỗ trợ đời sống, địa cầu kỳ diệu này là nhà của chúng ta.

Từ các thú vật đồng cư đến các rừng mưa tươi tốt và đất ban sự sống, chúng ta trân quý tất cả như món quà từ Đấng Tạo Hóa. Đây là đề tài chung trong các tín ngưỡng lớn của thế giới rằng trong thời gian lưu trú ở đây, chúng ta nên là người cai quản tốt của Mẹ Địa Cầu.

Qua nhiều năm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ thông điệp có đời sống quân bình trong lúc theo đuổi con đường tâm linh. Không những chúng ta phải trưởng dưỡng linh hồn của mình, mà còn chia sẻ trách nhiệm để chăm sóc thiên nhiên và đồng loại của mình.

Qua bằng chứng khoa học gần đây nhấn mạnh chăn nuôi gia súc là nhân tố số một gây ra khí hậu thay đổi, Thanh Hải Vô Thượng Sư khẳng định thông điệp quan trọng này Ngài đã nhắc nhở gần hai thập niên trước đây: chúng ta phải ăn trường chay, nghĩa là lối ăn không thú vật và thực hành lối sống bền vững.

Hôm nay chúng tôi trình chiếu tiết mục 4 phần với tựa đề “Lối Sống Của Chúng Ta Ảnh Hưởng Môi Sinh,” sưu tập những trích đoạn từ các buổi khai thị thảo luận của Thanh Hải Vô Thượng Sư liên quan những ảnh hưởng tai hại về lối ăn thịt trên sức khỏe con người, môi sinh, và cuối cùng, sự lành mạnh của địa cầu.

Kết nối liên quan
 
Vai Trò Quan Trọng Của Giới Lãnh Đạo và Truyền Thông Hầu Giảm Khí Hậu Thay Đổi - Trích Đoạn Các Buổi Thảo Luận Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Ăn Chay: Tạo Thiên Đàng Tại Thế và Ngưng Khí Hậu Thay Đổi - Sưu Tập Các Buổi Thảo Luận của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Ăn Chay: Tạo Thiên Đàng Tại Thế và Ngưng Khí Hậu Thay Đổi - Sưu Tập Các Buổi Thảo Luận của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Ăn Chay Để Cứu Địa Cầu và Chính Mình 21.02.2009 Họp mặt quốc tế
 
Ăn Thịt Hủy Hoại Sự Sống và Gây Hại cho Địa Cầu
 
Lòng Tin Nơi Thượng Đế - 16.12.2008

 
 
HỘI NGHỊ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
Hội thảo truyền hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư
Khai thị từ những buổi gặp mặt quốc tế năm 2008 và 2009
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
Người Sống Bằng Không Khí
Vua và v.v.
Lời Pháp Cam Lồ
MÀN HÌNH CUỘN GIẢI THƯỞNG TRONG THÁNG
Constructive Scrolls
Màn hình cuộn Hòa Bình & Tự Do
Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
GIẢI GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG NGỜI THẾ GIỚI