THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
 
Hãy Ăn Chay, Sống Xanh, Làm Điều Thiện - Hội nghị Nữu Ước Hoa Kỳ    Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 50 MB )
Phần 2 ( 55 MB )
Phần 3 ( 53 MB )