Tải Xuống
 
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 1,404
no

Tải xuống

Xem
Ngày phát hình Ngày
1404
GIỮA THẦY và TRÒ . 1937
Love for All Beings Videoconference with Indiana Center, USA September 1, 2002
  WMV (70 MB)    MP4(94 MB)   MP3(23 MB)
2012 Tháng 1 3 Thứ Ba
1403
GIỮA THẦY và TRÒ . 1936
Tình thương cho muôn loài (2/2) Indiana, Hoa Kỳ 1 tháng 9, 2002
  WMV (101 MB)    MP4(137 MB)   MP3(33 MB)
2012 Tháng 1 2 Thứ Hai
1402
GIỮA THẦY và TRÒ . 1935
Ngài Giác Thông: Ni Sư Trung Hoa sống bằng nước đầy khích lệ (4/4)
  WMV (52 MB)    MP4(70 MB)   MP3(33 MB)
2012 Tháng 1 1 Chủ Nhật
1401
GIỮA THẦY và TRÒ . 1932
Tình thương của Minh Sư (3/3) Melbourne, Úc 14 tháng 3, 1993
  WMV (83 MB)    MP4(113 MB)   MP3(27 MB)
2011 Tháng 12 29 Thứ Năm
1400
GIỮA THẦY và TRÒ . 1931
Giáo lý bí mật Hồng hoa Thập tự: Ba cảnh giới tâm thức cao hơn (3/3)
  WMV (51 MB)    MP4(68 MB)   MP3(17 MB)
2011 Tháng 12 28 Thứ Tư
1399
GIỮA THẦY và TRÒ . 1930
Tình thương của Minh Sư (2/3) Melbourne, Úc 14 tháng 3, 1993
  WMV (72 MB)    MP4(97 MB)  
2011 Tháng 12 27 Thứ Ba
1398
GIỮA THẦY và TRÒ . 1929
Tình thương của Minh Sư (1/3) Melbourne, Úc 14 tháng 3, 1993
  WMV (81 MB)    MP4(110 MB)  
2011 Tháng 12 26 Thứ Hai
1397
GIỮA THẦY và TRÒ . 1928
Ngài Giác Thông: Ni Sư Trung Hoa sống bằng nước đầy khích lệ (3/4) (Tiếng Trung Hoa)
  WMV (46 MB)    MP4(62 MB)   MP3(15 MB)
2011 Tháng 12 25 Chủ Nhật
1396
GIỮA THẦY và TRÒ . 1924
Giáo lý bí mật Hồng hoa Thập tự: Ba cảnh giới tâm thức cao hơn ~ P2/3
  WMV (55 MB)    MP4(74 MB)   MP3(18 MB)
2011 Tháng 12 21 Thứ Tư
1395
GIỮA THẦY và TRÒ . 1923
Tập trung vào trí huệ nội tại Hung Gia Lợi - 17 tháng 8, 2002
  WMV (74 MB)    MP4(100 MB)   MP3(24 MB)
2011 Tháng 12 20 Thứ Ba
1394
GIỮA THẦY và TRÒ . 1921
Ngài Giác Thông: Ni Sư Trung Hoa sống bằng nước đầy khích lệ (2/4)
  WMV (52 MB)    MP4(70 MB)   MP3(17 MB)
2011 Tháng 12 18 Chủ Nhật
1393
GIỮA THẦY và TRÒ . 1920
Đón mừng Năm Mới hòa bình Đức - 1 tháng 1, 2007
  WMV (120 MB)    MP4(161 MB)   MP3(39 MB)
2011 Tháng 12 17 Thứ Bảy
1392
GIỮA THẦY và TRÒ . 1918
Mừng Giáng Sinh với Sư Phụ Ba Lê, Pháp 24 tháng 12, 2006
  WMV (130 MB)    MP4(174 MB)   MP3(42 MB)
2011 Tháng 12 15 Thứ Năm
1391
GIỮA THẦY và TRÒ . 1917
Giáo lý bí mật Hồng hoa Thập tự: Ba cảnh giới tâm thức cao hơn (1/2)
  WMV (46 MB)    MP4(61 MB)   MP3(15 MB)
2011 Tháng 12 14 Thứ Tư
1390
GIỮA THẦY và TRÒ . 1915
Long thần hộ pháp Thượng Đế ban cho con người - Ba Lê, Pháp 24 tháng 8, 2007
  WMV (69 MB)    MP4(93 MB)   MP3(22 MB)
2011 Tháng 12 12 Thứ Hai
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2015 . Tháng 2

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28