Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Slovenian
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 160
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
160
LỜI PHÁP CAM LỒ .1710
James Bean, đài phát thanh Tỉnh thức Tâm linh phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư (3/3) 26 tháng 4, 2011 : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (83 MB)   
2011 - Tháng 5 - 21 Thứ Bảy
159
LỜI PHÁP CAM LỒ .1709
James Bean, đài phát thanh Tỉnh thức Tâm linh phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư (2/3) 26 tháng 4, 2011 : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (93 MB)   
2011 - Tháng 5 - 20 Thứ Sáu
158
LỜI PHÁP CAM LỒ .1707
James Bean, đài phát thanh Tỉnh thức Tâm linh phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/3) 26 tháng 4, 2011 : Tagalog , Tamil, Bulgarian , Swedish , Estonian , Slovenian
  WMV (95 MB)   
2011 - Tháng 5 - 18 Thứ Tư
157
LỜI PHÁP CAM LỒ .1683
Vận mạng nằm trong tay mình (2/2) 20 tháng 3, 1996 San Jose, CA, Hoa Kỳ : Tagalog , Tamil , Estonian , Slovenian
  WMV (106 MB)   
2011 - Tháng 4 - 24 Chủ Nhật
156
LỜI PHÁP CAM LỒ .1682
Vận mạng nằm trong tay mình (1/2) 20 tháng 3, 1996 San Jose, CA, Hoa Kỳ : Tagalog , Tamil , Estonian , Slovenian
  WMV (108 MB)   
2011 - Tháng 4 - 23 Thứ Bảy
155
LỜI PHÁP CAM LỒ .1476
Truyền Hình RTV Slovenia phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư (2/2) 26.2.2008 Ljubljana, Slovenia : Estonian ,Slovenian
  WMV (109 MB)   
2010 - Tháng 9 - 29 Thứ Tư
154
LỜI PHÁP CAM LỒ .1475
Truyền Hình RTV Slovenia phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/2) 26.2.2008 Ljubljana, Slovenia : Estonian ,Slovenian
  WMV (66 MB)   
2010 - Tháng 9 - 28 Thứ Ba
153
LỜI PHÁP CAM LỒ .1464
Sự đoàn tụ các linh hồn 27.04.2000 (3/3) Auckland, Tân Tây Lan : Estonian ,Swedish, Slovenian, Tagalog
  WMV (99 MB)   
2010 - Tháng 9 - 17 Thứ Sáu
152
LỜI PHÁP CAM LỒ .1462
Sự đoàn tụ các linh hồn 27.04.2000 (2/3) Auckland, Tân Tây Lan : Estonian ,Swedish, Slovenian, Tagalog
  WMV (117 MB)   
2010 - Tháng 9 - 15 Thứ Tư
151
LỜI PHÁP CAM LỒ .1461
Sự đoàn tụ các linh hồn 27.04.2000 (1/3) Auckland, Tân Tây Lan : Estonian ,Swedish, Slovenian, Tagalog
  WMV (97 MB)   
2010 - Tháng 9 - 14 Thứ Ba
150
LỜI PHÁP CAM LỒ .1409
Thương yêu và quan tâm là bổn phận của con người 25.02.1992 (3/3) Mã Lai Á : Tamil, Tagalog, Swedish ,Slovenian
  WMV (95 MB)   
2010 - Tháng 7 - 24 Thứ Bảy
149
LỜI PHÁP CAM LỒ .1408
Thương yêu và quan tâm là bổn phận của con người 25.02.1992 (2/3) Mã Lai Á : Tamil, Tagalog, Swedish ,Slovenian
  WMV (120 MB)   
2010 - Tháng 7 - 23 Thứ Sáu
148
LỜI PHÁP CAM LỒ .1406
Thương yêu và quan tâm là bổn phận của con người 25.02.1992 (1/3) Mã Lai Á : Tamil, Tagalog, Swedish ,Slovenian
  WMV (103 MB)   
2010 - Tháng 7 - 21 Thứ Tư
147
LỜI PHÁP CAM LỒ .1374
Nhận Thức Thượng Đế Tính trong Chúng ta (3/3) 02.06.1998 Irvine, California, Hoa Kỳ : Tamil, Tagalog , Slovenian
  WMV (126 MB)   
2010 - Tháng 6 - 19 Thứ Bảy
146
LỜI PHÁP CAM LỒ .1373
Nhận Thức Thượng Đế Tính trong Chúng ta (2/3) 02.06.1998 Irvine, California, Hoa Kỳ : Tamil, Tagalog , Slovenian
  WMV (123 MB)   
2010 - Tháng 6 - 18 Thứ Sáu
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30