Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Nepalese
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 15
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
15
LỜI PHÁP CAM LỒ .1632
Báo Novedades phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư 9 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ : Tagalog ,Tamil,Bulgarian,Swedish,Nepalese
  WMV (96 MB)   
2011 - Tháng 3 - 4 Thứ Sáu
14
LỜI PHÁP CAM LỒ .857
Đấng Cứu Rỗi Xuất Hiện Đời Đời Kiếp Kiếp (2) 17.06.1989 - Ba Tây : Dutch,Mongolian,Nepalese,Swedish,Tagalog
  WMV (136 MB)   
2009 - Tháng 1 - 18 Chủ Nhật
13
LỜI PHÁP CAM LỒ .856
Đấng Cứu Rỗi Xuất Hiện Đời Đời Kiếp Kiếp (1) 17.06.1989 - Ba Tây : Dutch,Mongolian,Nepalese,Swedish,Tagalog
  WMV (89 MB)   
2009 - Tháng 1 - 17 Thứ Bảy
12
LỜI PHÁP CAM LỒ .832
Ai Thật Tâm Chờ Chúng Ta? (3) 12 tháng 4, 1989 Bình Đông, Formosa (Tiếng Trung Hoa) : Dutch,Mongolian,Nepalese,Slovenian,Tagalog
  WMV (104 MB)    MP4(130 MB)  
2008 - Tháng 12 - 24 Thứ Tư
11
LỜI PHÁP CAM LỒ .828
Ai Thật Tâm Chờ Chúng Ta? - Phần 1 12 tháng 4, 1989 - Fomosa (Tiếng Trung Hoa) : Dutch,Mongolian,Nepalese,Slovenian,Tagalog
  WMV (113 MB)    MP4(165 MB)  
2008 - Tháng 12 - 20 Thứ Bảy
10
LỜI PHÁP CAM LỒ .807
Phải Ăn Chay Bằng Mọi Giá (2) 19.05.1991, California, Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (112 MB)    MP4(178 MB)  
2008 - Tháng 11 - 28 Thứ Bảy
9
LỜI PHÁP CAM LỒ .806
Phải Ăn Chay Bằng Mọi Giá (2) 19.05.1991, California, Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (121 MB)    MP4(176 MB)  
2008 - Tháng 11 - 28 Thứ Sáu
8
LỜI PHÁP CAM LỒ .804
Phải Ăn Chay Bằng Mọi Giá (1) 19.05.1991, California, Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (94 MB)    MP4(148 MB)  
2008 - Tháng 11 - 26 Thứ Tư
7
LỜI PHÁP CAM LỒ .793
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (3) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (84 MB)    MP4(148 MB)  
2008 - Tháng 11 - 15 Thứ Bảy
6
LỜI PHÁP CAM LỒ .792
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (2) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (80 MB)    MP4(137 MB)  
2008 - Tháng 11 - 14 Thứ Sáu
5
LỜI PHÁP CAM LỒ .790
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (1) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (90 MB)    MP4(160 MB)  
2008 - Tháng 11 - 12 Thứ Tư
4
LỜI PHÁP CAM LỒ .779
Chiến Tranh Bắt Đầu Thế Nào? (3) 06.03.1991 Hoa Kỳ : Dutch,Greek,Mongolian,Nepalese,Swedish,Zulu
  WMV (89 MB)    MP4(107 MB)  
2008 - Tháng 11 - 1 Thứ Bảy
3
LỜI PHÁP CAM LỒ .778
Chiến Tranh Bắt Đầu Thế Nào? (2) 06.03.1991, Hoa Kỳ : Dutch,Greek,Mongolian,Nepalese,Swedish,Zulu
  WMV (70 MB)    MP4(85 MB)  
2008 - Tháng 10 - 31 Thứ Sáu
2
LỜI PHÁP CAM LỒ .776
Chiến Tranh Bắt Đầu Thế Nào? (1) 06.03.1991, Hoa Kỳ : Dutch, Estonian, Greek, Nepalese, Swedish, Zulu
  WMV (116 MB)   
2008 - Tháng 10 - 29 Thứ Tư
1
LỜI PHÁP CAM LỒ .776
Chiến Tranh Bắt Đầu Thế Nào? (1) 06.03.1991, Hoa Kỳ : Dutch, Estonian, Greek, Nepalese, Swedish, Zulu
  WMV (121 MB)    MP4(122 MB)  
2008 - Tháng 10 - 29 Thứ Tư
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30