Tải Xuống
 
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 573
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
573
LỜI PHÁP CAM LỒ .1737
Ngôn ngữ của trái tim (2/2) 8 tháng 12, 2008 : Tamil, Tagalog, Bảo Gia Lợi
  WMV (86 MB)   
2011 - Tháng 9 - 20 Thứ Ba
572
LỜI PHÁP CAM LỒ .1441
Chân thật
  WMV (124 MB)   
2011 - Tháng 8 - 25 Thứ Tư
571
LỜI PHÁP CAM LỒ .1758
Luôn giống Thượng Đế (2/2) 11 tháng 12, 2010 Cancun, Mễ Tây Cơ
  WMV (72 MB)   
2011 - Tháng 7 - 8 Thứ Sáu
570
LỜI PHÁP CAM LỒ .1758
Luôn giống Thượng Đế (2/2) 11 tháng 12, 2010 Cancun, Mễ Tây Cơ : Tamil,Tagalog,Bulgarian,Estonian
  WMV (74 MB)   
2011 - Tháng 7 - 8 Thứ Sáu
569
LỜI PHÁP CAM LỒ .1756
Luôn giống Thượng Đế (1/2) 11 tháng 12, 2010 Cancun, Mễ Tây Cơ
  WMV (75 MB)   
2011 - Tháng 7 - 6 Thứ Tư
568
LỜI PHÁP CAM LỒ .1756
Luôn giống Thượng Đế (1/2) 11 tháng 12, 2010 Cancun, Mễ Tây Cơ : Tamil,,Tagalog,Bulgarian,Estonian
  WMV (77 MB)   
2011 - Tháng 7 - 6 Thứ Tư
567
LỜI PHÁP CAM LỒ .1755
Từ khủng hoảng đến hòa bình: Toàn vũ trụ đang gia trì chúng ta (2/5) 4 tháng 6, 2011 Thành phố Mễ Tây Cơ, Mễ Tây Cơ
  WMV (92 MB)   
2011 - Tháng 7 - 5 Thứ Ba
566
LỜI PHÁP CAM LỒ .1753
Từ khủng hoảng đến hòa bình: Toàn vũ trụ đang gia trì chúng ta (4/5) 4 tháng 6, 2011 Thành phố Mễ Tây Cơ, Mễ Tây Cơ
  WMV (97 MB)   
2011 - Tháng 7 - 3 Chủ Nhật
565
LỜI PHÁP CAM LỒ .1752
Từ khủng hoảng đến hòa bình: Toàn vũ trụ đang gia trì chúng ta (3/5) 4 tháng 6, 2011 Thành phố Mễ Tây Cơ, Mễ Tây Cơ
  WMV (96 MB)   
2011 - Tháng 7 - 2 Thứ Bảy
564
LỜI PHÁP CAM LỒ .1751
Từ khủng hoảng đến hòa bình: Toàn vũ trụ đang gia trì chúng ta (2/5) 4 tháng 6, 2011 Thành phố Mễ Tây Cơ, Mễ Tây Cơ
  WMV (89 MB)   
2011 - Tháng 7 - 1 Thứ Sáu
563
LỜI PHÁP CAM LỒ .1749
Từ khủng hoảng đến hòa bình: Toàn vũ trụ đang gia trì chúng ta (1/5) 4 tháng 6, 2011 Thành phố Mễ Tây Cơ, Mễ Tây Cơ
  WMV (84 MB)   
2011 - Tháng 6 - 29 Thứ Tư
562
LỜI PHÁP CAM LỒ .1748
Quê hương thật của chúng ta là Thiên Đàng (3/3) 28 tháng 2, 2009
  WMV (92 MB)   
2011 - Tháng 6 - 28 Thứ Ba
561
LỜI PHÁP CAM LỒ .1746
Quê hương thật của chúng ta là Thiên Đàng (2/3) 28 tháng 2, 2009
  WMV (83 MB)   
2011 - Tháng 6 - 26 Chủ Nhật
560
LỜI PHÁP CAM LỒ .1745
Quê hương thật của chúng ta là Thiên Đàng (1/3) 28 tháng 2, 2009
  WMV (88 MB)   
2011 - Tháng 6 - 25 Thứ Bảy
559
LỜI PHÁP CAM LỒ .1744
Đạo sĩ Ko Hsuan (2/2) 3 tháng 3, 2009
  WMV (96 MB)   
2011 - Tháng 6 - 24 Thứ Sáu
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30